trefinos Els nostres mètodes d’anàlisi i control responen a les més altes exigències  i marquen les pautes que asseguren la qualitat final del producte. Transformar el nostre coneixement i experiència en valor és la millor manera que sabem per donar un servei de qualitat als nostres clients.

trefinos Trefinos està bolcada en assegurar que les necessitats i espectatives dels clients siguin convertides en requisits, i els requisits són satisfets amb el propòsit d’aconseguir la seva plena satisfacció. El nostre sistema de gestió, orientat cap a una millora continua de la qualitat dels nostres productes i la satisfacció dels clients, compta amb el suport i implicació de tots i cada un dels treballadors de la nostra organització.

trefinos Trefinos va ser la primera empresa fabricant de taps per a vins espumosos en obtenir la certificació de la qualitat de la seva producció  segons la normativa ISO 9001:2008. Aquest fet ja manifesta clarament el compromís amb la qualitat que des de sempre ha tingut l’empresa.

trefinos Aquesta certificació s’emmarca en el compromís constant per la millora contínua a nivell tècnic i humà. Des de l’extracció de la matèria primera fins a l’expedició del tap acabat, cada etapa del procés productiu està sotmesa a un rigorós pla d’inspecció de tots els elements que la conformen.

trefinos El procés de producció complert, que s’inicia a Augusta Cork i acaba a Trefinos, segueix un estricte protocol d’anàlisi i control, tal com podem veure en el diagrama adjunt:

   
   
   
   
 
trefitrefinos La qualitat final d’un tap ve donada pel tipus de suro emprat i per la correcta aplicació de les normatives i processos de control en les fases de preparació de la matèria primera i de transformació d’aquesta fins obtenir el producte final.


 

Systecode és el primer sistema d’acreditació per empreses fabricants de taps de suro i garanteix que totes les etapes de la producció es realitzin d’acord a les normes de control. C.E.LIÈGE, la Federació Europea del Suro, organització que representa totes les associacions de productors de suro, va publicar un Codi Internacional de Bones Pràctiques Taperes. Per assegurar que les empreses apliquen les recomanacions del codi en els seus processos de producció, s’ha establert Systecode, un sistema d’acreditació per mitjà d’experts internacionals de l’organització Bureau Veritas, que verifiquen l’acompliment dels requisits en matèria de processos, de gestió de recursos, o d’emmagatzematge i transport.
D’aquesta manera, les empreses que, com Trefinos, són acreditades per Systecode poden oferir als seus clients la garantia que els seus productes es produeixen de conformitat als estàndards de qualitat.

http://www.celiege.com

 

ISO és el més gran editor mundial d’estàndards internacionals.
Una d’elles, la ISO 9001 designa un conjunt de normes sobre gestió contínua de la qualitat: estableix la manera que una empresa opera, els seus estàndards de qualitat, els terminis d’entrega, l’eficiència del servei i la recerca de la millora. Avui Trefinos està certificada amb les següents: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, i ISO 22000:2005.

http://www.iso.org

 

El Forest Stewarsdship Council FSC és una organització independent i no governamental l’objectiu principal de la qual és promoure la gestió de boscos mediambientalment adequats, que aportin beneficis des d’un punt de vista social i econòmicament viables. És a dir, es posa el mateix èmfasi en aspectes socials, ambientals i de la indústria.
Aquesta certificació manifesta el compromís de Trefinos en què els aspectes ambientals, socials i econòmics a llarg termini, així com de protecció de la fauna autòctona, són part intrínseca de l’excel·lència en la gestió dels boscos i coopera amb aquells cellers que requereixen la certificació de que els seus taps de suro provenen de boscos gestionats de forma responsable , sostenible i biodegradable.
La certificació conté també un programa d’identificació dels taps fabricats amb materia primera procedent de boscos certificats , que és reciclable, biodegradable i ha crescut en boscos sostenibles i gestionats de forma responsable. Trefinos ha posat en funcionament un programa de formació de propietaris de boscos d’alzina surera amb l’objectiu d’incentivar la seva afiliació a programes de certificació FSC.
La certificació FSC està recolzada por nombroses organitzacions mediambientals, com: WWF, Adena, FAO, Greenpeace, SEO-Birdlife,...

http://www.fsc.org

 

Trefinos també participa com a membre actiu de la WWF (World Wildlife Foundation). Aquesta aliança té com a objectiu denunciar i combatre les pràctiques il·legals en els boscos de la Mediterrània i de tots aquells boscos amenaçats, facilitant beneficis des d’un punt de vista econòmic i social per a les empreses i els col·lectius socials que  depenen del treball en aquests boscos.
Els mecanismes d’actuació passen per promoure l’associació al FSC i per donar suport en els esforços per promoure la utilització de suro procedent de boscos gestionats de manera responsable.

http://www.wwf.org

 

En el mateix sentit, l’empresa col·labora finançant projectes mediambientals de la Fundación Global Nature, que té com a finalitat primordial la promoció sostenible i la qualitat de l’ambient, a través de la posada a punt i el desenvolupament de models d’integració dels factors ambientals en les activitats socioeconòmiques.

http://www.fundacionglobalnature.org

 

La Campanya Europea Empreses i Biodiversitat (EBBC) és iniciativa d’un consorci d’ONGs i empreses europees, i és coordinat per la Global Nature Fundation. Aquesta campanya té com a finalitat enfortir el compromís del sector privat envers la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.
Dins la campanya, el Grup Trefinos ha finançat: un programa per a la densificació de la Dehesa de Extremadura; i un projecte per a la detecció i seguiment de focus de “La Seca” a les suredes.

http://www.business-biodiversity.eu