AVÍS LEGAL

El  lloc web www.trefinos.es és titularitat de TREFINOS, SL, NIF B60700614,  amb domicili al C/ Del Suro 8-10. P. BOX 192, 17200 Palafrugell, Tefl: 972306630; email trefinos@trefinos.es. Registre Mercantil: Barcelona, inscripción 1ª, Hoja B-120127, Folio 165, Tomo 27668

Política de privacitat

TREFINOS, SL, es dedica a la producció i comercialització de taps de suro.

TREFINOS, SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per TREFINOS, SL,, implica l'acceptació per l'usuari  de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. TREFINOS, SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, TREFINOS, SL, informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per FINOS, SL, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-li els nostres serveis de producció i comercialització de taps de suro, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

3. Veracitat de les dades: L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

4. Consentiment de l'usuari: El subministrament de les seves dades implica l'acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per  al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l'enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels productes i serveis de TREFINOS, SL,  sempre que no  ens hagi  indicat que no vol rebre aquest tipus d'informació

5. Cessions: TREFINOS, SL, únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a les nostres oficines situades al C/ del Suro 8-10, 17200 Palafruguell (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica trefinos@trefinos.es. Igualment, l'usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions per part de TREFINOS, SL,.

7. Mesures de seguretat: TREFINOS, SL, l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, TREFINOS, SL, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti.

9. Cookies: TREFINOS, SL, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.
Actualització de la Política de Privacitat: TREFINOS, SL, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.